+31 (0) 20-751 22 22 info@solitee.nl

Wie haal jij in huis om jouw gevoelige data te vernietigen?


18 mei, 2020

Onze professionals zijn 100% betrouwbaar
Fouten maken is menselijk, toch? Dat is het zeker, en een fout is makkelijk gemaakt. Voorbeelden daarvan doen zich dagelijks voor, zoals Tadaah begin mei heeft ervaren. Deze organisatie koppelt freelancers en opdrachtgevers in de kinderopvang, de zorg en het onderwijs. Het had een datalek van onder andere identiteitsbewijzen en VOG’s van achthonderd freelancers met wie zij samenwerken.

Een VOG, oftewel een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ is een verklaring die wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het is een vereiste voor iedereen die gaat werken met vertrouwelijke gegevens.

Wij waarborgen de veiligheid van onze klanten
Een VOG wordt afgegeven als de persoon over wie de verklaring gaat geen strafblad heeft. Dat betekent niet dat die persoon nooit een strafbare overtreding heeft gemaakt, maar dat zij/hij nooit veroordeeld is voor het plegen van een strafbaar feit. Iemand voor wie een VOG is afgegeven, kan dus wel de fout zijn ingegaan. Daarom hechten wij bij STROY weinig waarde aan een VOG. Natuurlijk is er voor al ons personeel wel zo’n verklaring afgegeven, toch willen wij meer weten over wie wij in huis halen om de gevoelige data van onze klanten te vernietigen. Wij stellen namelijk de veiligheid van onze klanten voorop.

Om die veiligheid te kunnen waarborgen, laten wij de achtergrond van ons personeel grondig onderzoeken, zowel bij indiensttreding als gedurende hun dienstverband. Zodra wij iemand in dienst nemen, laten wij haar/hem ‘screenen’ door de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) en de MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst). Wanneer deze diensten overtuigd zijn van de eerlijkheid, onafhankelijkheid, loyaliteit, integriteit en het veiligheidsbewustzijn van degene wie wij in dienst willen nemen, geven zij een ‘verklaring van geen bezwaar’ (VGB) af. Daarna wordt diegene, net zoals al ons personeel, iedere vijf jaar na indiensttreding gescreend en is diegene verplicht wijzigingen door te geven. Daarnaast ondertekenen onze personeelsleden direct na indiensttreding een geheimhoudingsverklaring.

Met alle liefde vernietigen wij uw data
Alhoewel wij vertrouwelijkheid erg serieus nemen, zijn wij een transparante organisatie. Wij geven u dan ook graag inzicht in en hoe wij omgaan met vertrouwelijke informatie en hoe wij invulling geven aan onze datavernietigingsdiensten.

Wilt u ’s nachts rustig slapen in de wetenschap dat de data van uw organisatie veilig is vernietigd? Neem dan contact met ons op. Met alle plezier vernietigen we uw data tot kleine ‘bitjes’.

STROY – We would love to take your data to bits

Wellicht vindt u dit ook interessant:

Wat doe jij als gevoelige data van jouw organisatie op straat ligt?

Wil jij het overzicht en de regie over de data van jouw organisatie? En wil jij ’s nachts rustig slapen in de wetenschap dat de data van jouw organisatie veilig is opgeslagen? Neem contact met ons op. Met alle liefde vernietigen we jouw data tot kleine ‘bitjes’.

0 reacties