+31 (0) 20-751 22 22 info@solitee.nl

EA-DMS certificering


Wij vernietigen alleen data volgens de strengste veiligheidsnormen en onze medewerkers zijn bevoegd om dit te doen op het classificatieniveau NATO Secret. Zij beschikken bovendien over een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Wij hanteren de veiligheidsklassen, zoals vastgesteld door de European Association for Data Media Security (EADMS). Deze certificering zorgt ervoor dat u er zeker van kunt zijn dat uw data veilig vernietigd worden. De benodigde veiligheidsklasse is afhankelijk van de vertrouwelijkheid van de informatie die op de datadragers aanwezig is. Uiteraard kunnen wij uw organisatie hierover adviseren.